loader image
เงื่อนไขการใช้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง   
” Premium Care”

1. เรียกบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี (ยกเว้นงานบริการบางประเภทที่ได้ระบุไว้ตามเงื่อนไข)

2. ให้บริการเมื่อรถของสมาชิกเสียฉุกเฉิน และจำเป็นต้องใช้บริการรถยก / ลาก สมาชิกจะได้รับบริการฟรีในระยะ 20 กม. ฟรี 1 ครั้งต่อปี ไปยังศูนย์บริการที่ทางสมาชิกต้องการ

3. กรณีที่ระยะทางมากกว่า 20 กม. จะแจ้งราคาเหมาจ่ายให้สมาชิกทราบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการยก / ลาก โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ายก / ลากเอง

4. การให้บริการเมื่อรถของสมาชิกเสียฉุกเฉิน อาทิเช่น ปัญหารถแบตเตอรี่หมด ยางรั่ว ยางแตก และอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้บริการรถยก / รถลาก รถฉุกเฉินจะเข้าไปให้บริการตลอดอายุสมาชิกฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในกรณีที่ต้องใช้บริการรถยก / รถลาก สมาชิกจะได้สิทธิใช้บริการรถยก / รถลากฟรี 1 ครั้งต่อปีในระยะ 20 กม. แรก

5. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ ไม่รวมถึงค่าอะไหล่ใดๆ หรือต้องมีการใช้เครื่องมือพิเศษในการทำงานเช่น ล้อเลื่อนสำหรับรถที่ล้อล็อกหรือการที่ต้องลากออกมาจากอาคารที่รถยกไม่สามารถเข้าไปได้ ทางสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเอง

6. ในกรณีที่รถน้ำมันหมดบนถนนสาธารณะ ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเอง ทางพรีเมี่ยมแคร์จะบริการนำไปส่งให้เท่านั้น และจะให้บริการนำส่งน้ำมันเพียง 1 ครั้งต่อปี

7. บริการให้คำแนะนำคำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง หรือรถเสีย

8. บริการประสานงาน เช่น สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัยท้องถิ่น รถเช่า โรงแรม ร้านอาหารต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ

1. รถยนต์ของสมาชิกที่จะขอรับบริการจะต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2. การให้บริการนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ของสมาชิกที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธาณะ อาทิ ถนนสาธาณะ ที่จอดรถสาธาณะ และที่ส่วนบุคคลบุคคลที่อนุญาติให้เข้าไปในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการจราจร พื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ พื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้า หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ถนนบุคคลที่ไม่อนุญาติให้เข้า

3. เหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และภัยธรรมชาติ จะไม่ครอบคลุมในสิทธิประโยชน์นี้

4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ครอบคลุมเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้นซึ่งไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ และอุปกรณ์เสริม

5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ จะงดให้บริการในกรณีนี้ จะงดให้บริการในกรณีสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย หรือขณะเกิดภัยธรรมาชาติ

6. ในกรณีที่ใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากต้องใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมาก กว่าคน 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 1 คัน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

7. การให้บริการรถยก/ลาก ฟรีครั้งแรก ในระยะไม่เกิน 20 กม. จะจัดบริการให้เฉพาะรถที่ครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

8. สมาชิกสามารถขอรับบริการรถยก/ลากได้ในกรณีปกติทั่วไป (มิใช่ในกรณีฉุกเฉินบนถนนสาธารณะ) โดยจะได้ค่าบริการรถยก/ลากเป็นราคาส่วนลดพิเศษ

ซึ่งสามารถติดต่อเข้าศูนย์บริการ Call Center ได้ตลอด 24 ชม

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผ่านทางต่างๆ (ทางด่วน สะพาน หรือค่าแพขนานยนต์) สามาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

10. ในกรณีการให้บริการรถยก/ลากสำหรับรถที่มีลักษณะพิเศษเช่น ล้อล็อคเกียร์ล็อกหรือมีการดัดแปลง อาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการลากรถยนต์ปกติ

สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง

11. ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมในศูนย์บริการ(การย้ายศูนย์บริการ)

12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการรถยนต์ที่เสียสืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในทุกกรณี

13. การเป็นสมาชิกพรีเมี่ยมแคร์นี้ทางสมาชิกสามารถกำหนดผู้ขับขี่ได้หลายคนต่อทะเบียนรถหนึ่งคัน เพียงแต่จะต้องทำการแจ้งรายละเอียดของผู้ขับขี่ทุกคนเพื่อทำการบันทึกเข้าในระบบ

14. สิทธิ์ในการคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ สิ้นสุดอายุการเป็นสมาชิก หรือมีการขายเปลี่ยนมือผู้ครอบครองรถยนต์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อรายใหม่

คำถามที่พบบ่อย ( FAQ )

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ยกเว้นบางกรณี เช่น รถบางรุ่นเวลาเสียล้อรถจะล็อกอาจจะต้องใช้ล้อสเก็ตในการเคลื่อนที่ขึ้นรถสไลด์ ในส่วนของล้อสเก็ตลูกค้าจะต้องเป็นคนชำระเอง
อยู่ที่สภาพแวดล้อม สภาพการจราจร ที่คุณลูกค้าเรียกใช้บริการ แต่ถ้าในกรุงเทพมั่นใจได้เลยว่าทางเราจะรีบไปให้ความช่วยเหลือท่านไม่เกิน 30 นาทีอย่างแน่นอน
ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะฟรีแค่ครั้งแรกภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร เท่านั้น ครั้งถัดไปจะเป็นเรทราคาสมาชิก ซึ่งถูกกว่าคุณลูกค้าไปเรียกใช้บริการข้างนอกอย่างแน่นอน
ลูกค้าทั่วไปทางเราก็ให้บริการ แต่ราคาก็จะเป็นเรทราคาลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะแพงกว่าเรทราคาสมาชิก
ครอบคลุมทั่วประเทศ คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีหน่วยรถบริการ  โดยทางเรามีหน่วยรถพร้อมให้บริการกว่า 700 คันทั่วประเทศ
ให้บริการ แต่หน่วยรถบริการของเรา อาจจะไปถึงคุณลูกค้าช้าหน่อย เนื่องจากสภาพแวดล้อม เส้นทางการจราจรส่งผลให้หน่วยรถบริการของเราไปถึงช้า
ถ้าในกรณีรถเสียบนตึกหรือคอนโด รถไลด์ไม่สามารถขึ้นตึกได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้รถลากขึ้นไปบนตึก เพื่อลากรถลงข้างล่างก่อน จากนั้นถึงจะเอาขึ้นรถสไลด์ได้ ลูกค้าจึงต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากส่วนนี้
ไม่เกิน 15 ปี แต่ถ้ารถลูกค้าอายุเกิน 15 ปีแต่ยังดูแลรักษาดีทางเราจะพิจารณาให้เป็นพิเศษ