loader image

ศูนย์บริการ HONDA

ศูนย์บริการบริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด

♦ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (สาขา พญาไท)
📱0 2502 9999
📍999 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

♦ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (สาขา รังสิต)
📱0 2502 9999
📍เลขที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

♦ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (สาขา บางบัว - ศรีปทุม)
📱0 2502 9999
📍อาคาร 1-5, เลขที่ 2629 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

♦ บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด (สาขา สายไหม ถนนสุขาภิบาล 5)
📱0 2502 9999
📍1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ศูนย์บริการ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช) จำกัด
📱0 7531 2930
📍61/1 หมู่บ้านปากพูน 5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขา ลพบุรีราเมศวร์)
📱0 7445 7793
📍303 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขา สงขลา)
📱0 7444 7445
📍6/5 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขา ถนนราษฎร์ยินดี)
📱0 7435 7374
📍104/1 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขา ทุ่งสง)
📱0 7532 8846
📍590 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด (สาขา นาทวี)
📱0 7434 1999
📍182/2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

♦ บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
📱0 7434 7076
📍456/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ศูนย์บริการ บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล

♦ บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล (กำแพงแสน) จำกัด
📱0 3428 1345
📍124 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

♦ บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล (ภาษีเจริญ) จำกัด
📱0 2455 8888
📍689/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

♦ บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล (สามพราน) จำกัด
📱0 2420 6666
📍25/444 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

♦ บริษัท เอที ฮอนด้า ออโตโมบิล (เอกชัย - บางบอน) จำกัด
📱0 2453 8888
📍1283/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ศูนย์บริการ บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

♦ บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา บางชัน)
📱0 2919 9979
📍8 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

♦ บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา บางซื่อ)
📱0 2911 3111
📍254 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

♦ บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา วิภาวดี)
📱0 2941 1888
📍110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

♦ บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา เกษตรนวมินทร์ )
📱0 2940 4888
📍111 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัท พระนคร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา หลักสี่ - รามอินทรา กม.2 )
📱0 2970 7111
📍211 ถนนรามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ศูนย์บริการ บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม. คาร์ส์ เชียงราย จำกัด

♦ บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม. คาร์ส์ เชียงราย จำกัด
📱0 5371 9251
📍7/4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

♦ บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม. คาร์ส์ เชียงราย จำกัด (สาขา ข้างเซ็นทรัล)
📱0 5360 0688
📍300 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

♦ บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม. คาร์ส์ เชียงราย จำกัด (สาขา บ้านดู่)
📱0 5317 5600
📍138 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

♦ บริษัท เอ็ม.อาร์.เอ็ม. คาร์ส์ เชียงราย จำกัด (สาขา แม่สาย)
📱0 5364 6390
📍285 หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

ศูนย์บริการ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จำกัด

♦ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จำกัด (สาขา หนองอ้อ)
📱0 5522 7333
📍61/11 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

♦ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จำกัด (สาขา อินโดจีน)
📱0 5521 2888
📍262/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

♦ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จำกัด (สาขา เมือง)
📱0 5530 4998
📍888/8 หมู่ที่ 8 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ศูนย์บริการ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

♦ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา พระประแดง)
📱0 2816 1061
📍102 หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

♦ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา สำโรง)
📱0 2232 2666
📍130 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

♦ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา ดาวคะนอง)
📱0 2232 2777
📍161 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

♦ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา บางคอแหลม)
📱0 2689 3999
📍358/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

♦ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา สาธุประดิษฐ์)
📱0 2294 8118
📍707 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา หัวลำโพง)
📱0 2232 2888
📍23/34-35 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ศูนย์บริการอื่นๆ

♦ บริษัท น่าน ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 5460 0671
📍114 หมู่ที่ 12 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

♦ บริษัท สตูล ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 7477 2233
📍232 หมู่ที่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเกตรี อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล 91140

♦ บริษัท พัทลุง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 7467 1900
📍90 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

♦ บริษัท นครปฐม ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3425 6000
📍2222 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

♦ บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3451 3123
📍8 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

♦ บริษัท เมืองกาญจน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา ลูกแก)
📱0 3454 3111
📍11 หมู่ที่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

♦ บริษัท ฮอนด้า ไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จำกัด
📱0 7727 0678
📍153 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

♦ บริษัท ช.กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2908 4030
📍99/469 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

♦ บริษัท บ้านโป่ง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3274 2000
📍234 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

♦ บริษัท ราชบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3273 2222
📍999 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

♦ บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด
📱0 4426 2464
📍553/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

♦ บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด (สาขา 2)
📱0 4435 4289
📍2268 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

♦ บริษัท เชิดชัยคาร์ส จำกัด (สาขา ปากช่อง)
📱0 4428 0502
📍288/3 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

♦ บริษัท ตรัง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 7522 4970
📍62/12 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 9200

♦ บริษัท ตรัง ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (สาขา ห้วยยอด)
📱0 7557 7320
📍178 หมู่ที่ 3 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

♦ บริษัท หัวหิน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3254 7701
📍40/22 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ปราณบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3262 3771
📍15/15 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

♦ บริษัท เพชรบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3289 0125
📍107 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

♦ บริษัท เชียงแสงยนตรการ จำกัด
📱0 5432 5275
📍499 หมู่ที่ 8 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

♦ บริษัท สมุทรสาคร ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 3483 7307
📍99/9 หมู่ที่ 8 ถนนพระราม 2 กม.28 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

♦ บริษัท สาครบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 3444 1888
📍
55/5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 กม.16 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

♦ บริษัท ธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (สาขา ลำลูกกา)
📱0 2147 5252
📍9/3 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

♦ บริษัท สุวินทวงศ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2919 5222
📍137 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

♦ บริษัท คลองหลวง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱 0 2524 2144
📍63 หมู่ที่ 7 ถนนคลองหลวง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

♦ บริษัท แกรนด์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2181 2222
📍845/1-2 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

♦ บริษัท ธัญบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 2904 6592
📍139 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

♦ บริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 2884 1875

📍22 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

♦ ฮอนด้าพระราม 9
📱02 719 6830
📍819 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

♦ บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา สี่แยกสนามบิน)
📱0 5380 6771
📍101 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

♦ บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
📱0 5385 0079
📍359 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

♦ บริษัท อุตรดิตถ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 5544 1863
📍222 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

♦ บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ เทพารักษ์ จำกัด
📱0 2757 5730
📍199/2 หมู่ที่ 8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

♦ บริษัท ธนบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (สาขา เอกชัย)
📱0 2894 4040
📍678 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

♦ บริษัท นวมินทร์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2510 3389
📍15/2-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

♦ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 4428 2222
📍2998/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

♦ บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 4261 1700
📍42, 42/1 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

♦ บริษัท ศรีสะเกษพันธุ์ทอง จำกัด
📱0 4561 3220

📍339 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

♦ บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด (สาขา ห้วยคุ้ม)
📱0 4547 5555
📍385 หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

♦ บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด (สาขา ในเมือง)
📱0 4531 6789
📍472 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

♦ บริษัท สิงห์บุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 3669 9306
📍223 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลม่วงหมู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

♦ บริษัท อำนาจเจริญ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
📱0 4552 3222
📍283-283/1-2 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

♦ บริษัท สว่าง ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 4270 4789
📍465 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

♦ บริษัท บึงกาฬ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 4249 1999
📍299 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

♦ บริษัท หนองบัว ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 4237 8024
📍298 หมู่ที่ 5 ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

♦ บริษัท หนองคาย ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 4299 0555
📍648 หมู่ที่ 11 ถนนหนองคาย-อุดร ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

♦ บริษัท อุดรทวีทรัพย์ (1990) จำกัด (สาขา โนนสูง)
📱0 4229 5777
📍311 หมู่ที่ 8 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330

♦ บริษัท อุดรทวีทรัพย์ (1990) จำกัด (สาขา บ้านจั่น)
📱0 4229 2856
📍333 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

♦ บริษัท พระราม 2 ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2415 1515
📍271 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

♦ บริษัท กาญจนาภิเษก ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 2115 3000
📍272 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

♦ บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
📱0 5585 0851
📍9/1 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

♦ บริษัท กำแพงเพชร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา สลกบาตร)
📱0 5577 1685
📍399 หมู่ที่ 5 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140