loader image

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าและสมาชิก " Premium Care "

ร้านส้มตำป้าไพ ลดพิเศษ 5% เมื่อทานครบ 500 บาท สั่งตำรวมมิตรเซตใหญ่ 300 บาท ฟรีเป๊บซี่ 1.25 L สำหรับสมาชิก Premium Care เท่านั้น!!!