loader image

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าและสมาชิก " Premium Care "

โรงหมี่หอมหวล ทานอาหารครับ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี เกี๊ยวทอดหรือเครื่องดื่มสมุนไพร สำหรับสมาชิก Premium Care เท่านั้น !!!